ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ

Όνομα Κλειδιά Δωμάτια Κρεβάτια Τηλ: (22710)+
Rooms to Let
KLIDAS LEONIDAS 3 12A 27 32351, FAX: 32558, 6934108290
TOPAKA ELENI 2 7R 15 29979, 41412, 6932958950
VOULAMANDIS EFSTRATIOS 2 7R / 3A 28 31733, 6944-764654
Schyvens Ingeborg (Francisca Marie) 2 2A 8 6972316794

Φωτογραφίες