KATARAKTIS
Name Keys Rooms/Apart. Beds TEL: (22710)+
Rooms to Let
XENAKIS NIKOLAOS (OSTRIA) 3 22A 48 62095-6, FAX: 62097, 6942468082

Images from the Gallery