ΒΟΛΙΣΣΟΣ
Όνομα Κλειδια Δωμάτια Κρεβάτια Τηλ: (22740)+
ΚΑΠΙΡΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 2 6A 16 21463, 21863, 6937242768
TA PETRINA EPE (HOMES)   3 11 21128, 6976561270, FAX:21013
ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΕΛΛΑ (VOLISSOS TRAVEL) 2 5R 14 21421, 6936975470
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   6 16

Φωτογραφίες