ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
Όνομα Κλειδί Δωμάτια Κρεβάτια Τηλ: (22710)+
FAFALIOS GEORGIOS (4 Seasons) 2 6A 13 93757, FAX 93807, 6944808340
HELIOTI ZINOVIA 2 7 14 93517
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 6 12 2271024021

Φωτογραφίες