Gavakos Nikolaos

Owner Gavakos Nikolaos
Keys 2
Beds 26
Rooms 8
Apartments 4
Email
Telephone 22710-33037 & 6933109709
Mobile 6933109709