Topakas House

Sahip Topaka Eleni
Keys 2
Yataklar 15
Odalar 7
Website www.topakas.gr
Email
Telefon 22710-29979 & 6932958950
Mobil 6932958950