Rymiki Kalliopi

Owner Rymiki Kalliopi
Keys 2
Beds 12
Rooms 4
Apartments 2
Email
Telephone 2274021065 & 6945437999
Mobile 6945437999