Αγία Ερμιόνη

Ιδιοκτήτης Βλάχου Καλλιόπη
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 17
Τηλέφωνα 22710-32225 & 6946630798
Ιδιοκτήτης ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 24
Τηλέφωνα 22710- 32366 & 6947151653
Website www.xiosrooms.gr
Ιδιοκτήτης Ζευγίου Αργυρώ
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 43
Τηλέφωνα 22710-32232 & 6946993060
Website www.zeugios-rooms-chios.4ty.gr