Εμπορειός

Ιδιοκτήτης Μαμουνή-Κοντοπούλου Μαρία
Κλειδιά 3
Κρεβάτια 36
Τηλέφωνα 2271071523
Website hausfay.com
Ιδιοκτήτης Καμπάς Ηλίας
Κλειδιά 3
Κρεβάτια 31
Τηλέφωνα 2271070180
Website www.emporiosbay.gr
Ιδιοκτήτης Μενής Ιωάννης
Κλειδιά 1
Κρεβάτια 7
Τηλέφωνα 22710-25352-24510 & 6976947510