Καρδάμυλα

Ιδιοκτήτης Πονηρού Μαρία
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 14
Τηλέφωνα 22720-22293 & 6939759481
Website www.chiosagroktima.gr
Ιδιοκτήτης Σαρρής Γεώργιος
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 26
Τηλέφωνα 22720-22754 & 6946374066
Ιδιοκτήτης Φατσή Κυριακούλα
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 14
Τηλέφωνα 22720-22613 & 6973614560
Website www.agalibeach.gr