Καρδάμυλα

Ιδιοκτήτης Φατσή Κυριακούλα
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 14
Τηλέφωνα 22720-22613 & 6973614560
Website www.agalibeach.gr
Ιδιοκτήτης Ψωμαδάκης Ιάσωνας
Κρεβάτια 8
Τηλέφωνα 2272022823 & 6945319737
Ιδιοκτήτης Πονηρού Μαρία
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 14
Τηλέφωνα 22720-22293 & 6939759481
Website www.chiosagroktima.gr
Ιδιοκτήτης Σαρρής Γεώργιος
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 26
Τηλέφωνα 22720-22754 & 6946374066