Αγιάσματα

Ιδιοκτήτης Ρυμική Καλλιόπη
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 12
Τηλέφωνα 2274021065 & 6945437999