Μεστά

Ιδιοκτήτης Smyrnioudis Dimitrios
Τηλέφωνα 2104636461
Ιδιοκτήτης Καράμπελα Δέσποινα
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 10
Τηλέφωνα 2271076065/2271022068 & 6977353451
Website www.taste-mesta.gr
Ιδιοκτήτης Πιππίδη Κυριακή
Κλειδιά 1
Κρεβάτια 7
Τηλέφωνα 2271076029 & 6937829450
Website www.pippidisrooms.gr
Ιδιοκτήτης Φλωράδη Άννα
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 13
Τηλέφωνα 2271076455 & 6972490707
Website www.mestarooms.gr
Ιδιοκτήτης Pipidi Leonarda-Marina
Κρεβάτια 3
Τηλέφωνα 2271076022 & 6943072909
Ιδιοκτήτης Κουφαλέα Ευαγγελία
Κλειδιά 3
Κρεβάτια 3
Τηλέφωνα 2271031416
Website www.mesta-houses.com
Ιδιοκτήτης Φιλοπούλου Μαριάννα
Κλειδιά 3
Κρεβάτια 5
Τηλέφωνα 2271076390 / 2271041532 & 6940686035
Website www.erganistudios.gr
Ιδιοκτήτης Μπούρνακα-Ζερβουδη Ειρήνη
Κλειδιά 1
Κρεβάτια 10
Τηλέφωνα 2271076407 & 6936566110