Καλαμωτή

Ιδιοκτήτης Μονίαρος Στυλιανός
Κλειδιά 2
Κρεβάτια 16
Τηλέφωνα 22710-71486 & 6945145352
Website www.traditionalhouses.gr
Ιδιοκτήτης Κορδά Κυριακή
Κρεβάτια 4
Τηλέφωνα 2106219924 & 6977553754