Φωτείνου Μαρίκα

Ιδιοκτήτης Φωτείνου Μαρίκα
Website www.facebook.com/chiosroomsmaria
Email
Τηλέφωνα 2271020521-41516 & 6973052680
Κινητό 6973052680